Dansk Cyberforskning, Juni 2023

Den nye cloudvirkelighed er kostbar og kompleks

Email Address
Company
Country

Ønsket om lavere omkostninger og enklere drift var blandt de primære motivationsfaktorer for mange virksomheder, der begav sig ud på cloud-rejsen for flere år siden, og danske virksomheder har faktisk høstet mange fordele undervejs, såsom markant øget fleksibilitet og skalerbarhed samt i mindre grad forbedret mobilitet og samarbejde.

Dog er de ønskede besparelser og forenklinger stadig langt væk. Dette skyldes i høj grad, at de værktøjer, der leveres af cloud-udbydere, er utilstrækkelige, når infrastrukturen spænder over flere platforme.

Et betydeligt antal respondenter angiver, at de faktisk ikke ved, hvor deres cloud-baserede data fysisk er placeret. De finder det meget komplekst at håndtere sikkerhed og backup i skyen og indrømmer åbent behovet for en ny og mere effektiv strategi til håndtering af databackup og andre ting i skyen.

En omfattende undersøgelse, som blev gennemført af Computerworld i juni, og som involverede over 100 CTO'er, IT-direktører og andre øverste ledere inden for teknologifeltet i større danske virksomheder.